ผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนแสงสะหวัน สปป.ลาว ศึกษาดูงาน 18.08.66
Aug 17 – 18
photo team (Owner)
Sindy Arkom
สุดาวรรณ ม.1
Kaylavanh INTHONPHADE
รุ่งรัตน์ นันทกุล
สุดาไล พมมะจัน
์NOPRAPHEE CHUNAMTHIENG
Xayphone Xayasack
Changyang DAENESAVAN (NICE)