יום הספורט ה11 של ענף הבניין - 2019
Apr 7, 2019
Bonim HISTADRUT (Owner)
מרדכי מוסאי