שלום נוריאני (Owner)
Gideon Kotlovsky
Israel Berkovsky
אהרן גולדהבר
אסתר פנחס