Hành Hương 3 ngày Vancouver, BC Canada
Apr 7–18, 2017
Tam Lam (Chơn An Tuệ) (Owner)
Sau Nguyen