Lễ Tốt nghiệp 07.10.2016
Dec 31, 1999–Oct 6, 2016
Sau Đại Học Phòng (Owner)
Minh Anh
Phan Trọng Thế
Tran Duc quoc
Dang Nguyen
Ngọc Thắng
Huy Phan Thanh
Thuận Trần Minh
Cherry Le
ns thanhthao