รับการนิเทศ ติดตาม DLTV ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พ.ค. 2563
May 22, 2020
โรงเรียน บ้านบางแก้วฯ (Owner)
ขันเชิง กิ่งไม้กลาง