Reverence 2017-18
Aug 21–22, 2018
DpsRuby Park (DPS Ruby Park Kolkata) (Owner)
Aratrika Karmakar
Arnesh Pal
Rathindra N. Karmakar
RANJITA PARIDA
Debolina Paul
Choudhary's View!
Technical Riyan
Satarupa Moulik