วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนาสู่ไทยแลนด์4.0
Jul 6–13, 2018
โรงเรียน บางบัวทองราษฎร์บํารุง (บ.ร.บ.) (Owner)
จุรี ชนะคุ้ม