24-27-5-65 สอนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียน จากครูโรงเรียนเตรียมอุดศึกษา
May 24 – 27, 2022
โรงเรียน วัดสังเวช (Owner)
Aekkaphab Photipruk
พรวษา สอนศาสตร์