โครงการชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง 2561
Jan 5–6, 2018
อรุณ ไชยวรรณ์ (Owner)
อารักษ์ กาญจนคลอด
Kwanjid Kwanjid
ขนิษรัตน์ จำรัสการ
PetCH ASD
vivo Gdb
Yanisa Sri-in
Yutsanee Sutthikan
ศิลปังกรดี ศิลปภักดี