งานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.สมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ คนที่ 19
Oct 28–29, 2020
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (Owner)
ทินกร ติ๊บอินถา