วันที่ 21 ส.ค. 63 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ ณ ห้องประชุมสักทอง โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Aug 20, 2020
 · 
Shared
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)