วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะศตวรรษที่ 21ในกิจกรรม พัฒนาศักยภาพอาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ จากสถานการณ์จริง
Aug 4–Sep 1
 · 
Shared
BNC ChonBuri (Owner)