Thánh lễ Rước Lễ Lần Đầu & Thêm Sức của các em thiếu nhi Giáo Xứ Bắc Thành 23/06/2019
Jun 22, 2019
Ban Tr Thông (Owner)
Thu Mai
Đức tâm Nguyễn
GIÁO XỨ VINH TRANG
Thu Troly