2023-05-28 και 29 Ιερές Παρακλήσεις για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου και στο Αγρίνιο
May 28 – 29
Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας (Owner)
Τάσος Μπισδέκης
Σταμουλα Σοφου
Nikolaos Lamprakis
Κωνσταντίνα Φέρρα
ΗΡΩ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Θεόδωρος Μαχαλιώτης
Έφη Στάμου
Δήμητρα Παπαδημητρίου