יום פתוח תשע"ח
Jan 3–7, 2018
אולפנת בנע מרכז שפירא אורקולי (Owner)
אביגדור מדמוני