12-07-65 วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
Jul 11
devil June (Owner)
อรุณรัตน์ หมื่นยา