మా కుటుంబం 30-4-19 మంగళవారం నుండి 4-5-19శనివారం వరకు హైదరాబాద్ లో మా మేనల్లుడు వేలూరి అశోక్ ,మాబావగారు శ్రీ వివేకానంద్ గారి కుటుంబంతో ,మా అమ్మామాయి విజ్జి స్నేహితురాలు తులసి , మా తోడల్లుడిగారమ్మాయి మాధవి,మా తోడల్లుడిగారబ్బాయి సూర్యం , మా బావమరది ఆనంద్ ,మాఅమ్మాయి స్నేహితురాలు ప్రమీల కుటుంబాల తోనూ ,మరియు శ్రీ శైల సందర్శన చిత్రమాలిక
May 1–4, 2019
gabbita prasad (Owner)
Radha Veluri
GLN Sarma
Dr.G.V. Purnachand
Gudipudi Radhika Rani
Pavan Velury
chandrasekhar boddapati
lakshmikb dr
9440766687