2563-07-23-พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
Jan 5, 2013–Jul 23, 2020
swsk school (Owner)
arissa Dathong
สุปรียา แก่นสาร
rungsirirut nonsung
ฐิติณัฐฏ์ วงค์ทาวะรมย์
Marisa sangkla
ปาริชาติ กองวัสสกุลณี