ประชุมศูนย์บ่มเพาะเอกชน 14 - 16 กย 63
Sep 14–16, 2020
เกียรติศักดิ์ โล่ห์สุวรรณ (Owner)
นงลักษณ์ วิจารณ์ปรีชา