KÈ BẠC
Jun 18, 2011 – Feb 5, 2023
Cây Xanh Gia Nguyễn (Owner)
Minh Trịnh Xuân