Thánh lễ giỗ 3 Năm Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa
Feb 14, 2020
Ban Tr Thông (Owner)
Tan Trinh
Hao Nguyenngoc
hoang Nhanh
Huynh Đoàn Đa Minh