2565-08-18 ประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว
Aug 17 – 18
โรงเรียน ไม้แก่นกิตติวิทย์ (Owner)
Ai Fan
นางสาวภัทราภรณ์ ชูศรีดํา
Airfan Loma
นาดียะ สิบแซ
ruz_reen Long
นัสรีนา เจ๊ะแซะ
koi Koi
sauwanee boontep
ปทุมรัตน์ แก้วประกอบ