การสอนทักษะอาชีพ ปีการศึกษา 2563
Sep 17–18, 2020
มภ.126 สพป.สกลนคร เขต 2 (Owner)
nukool krajom
นิมิต สัตถาผล
Som Sak
Nikorn Maraming
กวางแอนด์นิล ทศเกิ้น