20230929 ประเมินสมรรถนะผู้เรียน
Sep 30
โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล (Owner)
ครูฉวีวรรณ สายเสนี
ครูขวัญตา เทียนทอง
Watcharee Suwannarit
ครูศิราณี จันทร์ไทย
พวงผกา คํางาม