DISC-VHDN Kizuna
Oct 28 – 29, 2017
Trịnh Quốc Trị (Owner)
Dịu Phạm