พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
Mar 1 – 2
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ (Owner)
Nitinuch Senawong