พิธีไหว้ครูสาขาวิชาการตลาด สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไหว้ครู และเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด (25 ก.ค.62)
Aug 1, 2019
 · 
Shared
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Owner)