ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2017
Jul 1, 2015 – Dec 24, 2017
Chinhtoa Phanthiet (Owner)
Mai Huyên Trần
Ha Van Xung
Phạm Khoa
Xuan Ho
Huynh Đoàn (Đa Minh)
Khoa Nguyen