Nghi thức tẩn liệm và lễ an táng Cha Phanxico Assisi Nguyễn Tôn Sùng
May 22–23, 2011
Nguyễn Đức Thắng (Owner)
tuan nguyenngoc