การอบรมเชิงปฏิบัติการ การรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม Participatory Guarantee Systems หลักสูตร ผู้ประสานงานระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม Training for the trainer วันที่ 21 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
May 20–24, 2019
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Owner)
Urai.chiewchan U
somphet thichan
สัญชัย อะทะวัน
Dusit Athinuwat