วันที่ 19 มกราคม 67 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เดินทางไกล เข้าค่าย เล่นรอบกองไฟ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายลูกเสืออุบลปัญญานุกูลฯ
Jan 21
ubp (Owner)
NITIPAT PROMSING (M00WIN)
Chanchira Kornpeng
ขนิษฐา ใจกลาง
นิตย์ ตางาม
panya tre
Phissamai Sukkasem
ปนัดดา โตนันท์
เสาวณี วรรณวัลย์
อนงค์