Samoborsko gorje: Smerovišće - Lipovac - Gostinac Sv. Bernard - Slani dol - Smerovišće / 19. 12. 2021.
Dec 20, 2021
Hrvoje Gold (Owner)
Anita Cugura
Blagica Gjurković