מאגר תמונות כיתה ו': תקופות היסטוריה, גיאומטריה וגיאוגרפיה
Jan 2–Feb 15
Efrat Hoadley (Owner)
ירון זנבל