2563 - มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563 20พ.ย.63
Nov 19 – 20, 2020
1014310408 บางบาล (Owner)
BEE