วันที่ 13 มิ.ย. 65 นายศุภชัย เมตตามนุษย์ รองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ เข้ารับการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน)
Jun 13
 · 
Shared
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)