วันจันทร์ที่ 30 ต.ค.2560 เวลา 13.30 -16.00 น.กลุ่มงานแนะแนวได้จัดประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมรายงานการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 พร้อมกับรับฟังการแนะนำแนวทางการแนะแนวจากคณาจารย์และคณะนักศึกษาจากทุกคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
Oct 31, 2017
 · 
Shared
Lukhamhan TV Channel (Owner)