3 ตุลาคม 2565 ประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
Oct 3, 2022
สพป บุรีรัมย์ 1 (Owner)
อรชร สมพร้อม