09-อาสนวิหารอัสสัมชัญ | Assumption Cathedral
Nov 22, 2019
Pope Visit Thailand (Owner)
Christopher thitat Prachasuk