วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร.วิลาสินี ชูทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท จัดกิจกรรมการร้อยมาลัยดอกไม้สด เพื่อสืบสานศิลปะการร้อยเรียงดอกไม้ไทย อีกทั้งยังเป็นสื่อแสดงความเคารพ และศรัทธา อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะอาชีพให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องแนะแนวการศึกษา อาคารเทพหิรัณย์ มหามงคลรัฐ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
Oct 30, 2020
 · 
Shared
varitnun noiearm (Owner)