171102_LoveTokyoAwards2017@HIKARIE
Nov 2–4, 2017
Hitoshi Iwakiri (Owner)
GrowHair Kebayashi