2563-07-01- นายวิสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผอ.สพม.28 และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าเยี่ยมพิธีหน้าเสาธง ห้องเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563
Jun 30, 2020
swsk school (Owner)
Tanasak Tayapak