Giới Trẻ Giáo Xứ Bãi Dòng Mừng Lễ Quan Thầy  
Aug 19–22, 2018
Đa Minh Huynh Đoàn (Owner)
Nt Vta