วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สพป.เลย เขต 1 นำโดยท่านรองสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1 ท่าน ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.เลย เขต 1 ทุกคน ร่วมต้อนรับคณะศึกษา ดูงานจาก สพม.25 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้ชื่อเขตสุจริต ปีงบประมาณ 2563
Jul 15, 2020
 · 
Shared
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 (Owner)