พิธีเปิด/ปิด การแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2560
Nov 16 – 17, 2017
มภ.126 สพป.สกลนคร เขต 2 (Owner)
สุมาลี กางบุญเรือง
Opo_thanchanok Srisoda
นพกร พื้นพรม
กิตติวัฒน์ เข็มบ่อน้อย
เจ' สตั้น
กิตติกร คําทองแก้ว
สุภชา กิตมาตร
ราตรี มาละอินทร์