สำนักงานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด "พิธีไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ และการธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของการศึกษาไทย และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเคารพบูชากตัญญูกตเวทีต่อคุณครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณในการประสิทธิ์ประสาทและถ่ายทอดวิชาให้แก่ลูกศิษย์เสมอมา
Aug 24, 2016
 · 
Shared
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Owner)
Album is empty
Add photos