เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมให้การต้อนรับ ดร.วรวิทย์ ตัณฑนะเทวินทร์ จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียจังหวัดขอนแก่น มานิเทศการสอนนศ.ป.บัณฑิตและทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วมสร้างเครือข่ายกับ โรงเรียนเลยพิทยาคม (MOU)
Jan 22, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
ศศิวิมล สมอ่อน