พิธีเปิดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ไปยังประเทศญี่ปุ่นและประเทศอังกฤษ 2566
Sep 26
ATTARKIAH ISLAMIAH (Owner)
Ńajmeé Àw
สาบูดิง สิทธามาศ