Thánh lễ tạ ơn-khởi đầu sứ vụ của Đức cha Phêrô
May 28
BVH Phát Diệm (Owner)
Hien Pham
linh nguyen
Dominick Do-Tong
Thanh Duong
Dominick DT
vu lam
PHAT NGUYEN TRI
Toan Nguyen Van