2566-12 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
May 15 – 17
Anubanphotharam School (Owner)
ธีรพล ศรีเสม
tawan Chkk
กานต์ แซ่ฉั่ว
สุดใจ อู่สุวรรณ์